วิธีการจ้างงาน

รายละเอียดการจ้างงาน

** เอกสารทุกอย่างของคุณลูกค้าของ PhD Solution จะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีการนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อพื้นที่สาธารณะทุกกรณี **

สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการแจ้งข้อมูล หรือต้องการปิดบังข้อมูลของท่าน เพียงแค่ท่าน แจ้งประเทศที่จะให้เราทำงานให้ เพราะเนื่องจาก Format ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานให้มีความเป็นมาตรฐานสากลของประเทศนั้นๆ

การประเมินราคาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และจะไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มในภายหลัง

สามารถส่งรายละเอียด ดังนี้

  1. แจ้ง หัวข้อ และ ประเทศ เพื่อที่จะใช้ภาษา และ Format ได้อย่างถูกต้อง
  2. จำนวนหน้า หรือ จำนวนคำ (Words)
  3. เอกสารรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็น (มีผลต่อตัวงาน)
  4. กำหนดอักษร ขนาดตัวอักษร
  5. ระบุเอกสารอ้างอิงต่างๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
  6. ส่งเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  7. ส่งความต้องการเฉพาะของงาน
  8. วันรับงาน (กำหนดเวลาประเทศด้วย เช่น 12.00 น. ประเทศไทย)
  9. ลักษณะของ Reference ต่างๆ ที่ใช้