แปลเอกสารไทย – อังกฤษ

แปลเอกสารไทย – อังกฤษ

ท่านสามารถไว้ใจผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ของ PhD Solution อีกหนึ่งบริการคุณภาพที่เรามีให้ท่าน เราให้บริการการแปลเอกสารต่างๆจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษเป็นไทย ท่านสามารถยกหน้าที่การแปลเอกสารให้มาอยู่กับเรา ท่านสามารถมั่นใจได้กับคุณภาพของการแปลทุกคำ และ ทุกประโยคว่าจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ของ PhD Solution เพื่อให้ได้ความหมายที่ใกล้เคียง และ ถูกต้องกับต้นแบบภาษามากที่สุด

เรายึดหลักการแปลที่ถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคแขนงต่างๆเช่น ศัพท์ด้านกฎหมาย ศัพท์วิชาการ ศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์ หรือ รูปแบบเอกสารต่างๆเช่น เอกสารบริษัทต่างๆ เอกสารสําคัญทางธุรกิจ เอกสารสําคัญทางบัญชี เอกสารสําคัญทางการศึกษา เอกสารสําคัญทางราชการ ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ของ PhD Solution สามารถให้บริการได้เกือบทุกประเภทตามความประสงค์ของท่าน

วิธีการจ้างงาน

1. ส่งเอกสารมาให้ทาง PhD Solution ประเมินราคา

2. ตกลงรายละเอียดงาน ราคา และ ระยะเวลาของงาน

3. เริ่มทำงานเพื่อส่งงานตามกำหนด

4. งานส่วนใหญ่จะถูกส่งก่อนกำหนดเพื่อตรวจสอบ และ แก้ไข